Technik ekonomista

  Technik ekonomista – co to jest za kierunek? Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw nasza szkoła oferuje Ci kierunek technika ekonomisty. Podczas nauki poznasz zasady: organizacji pracy biura firmy, obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji

Początek

Koniec

Kategoria

Technikum

 

Technik ekonomista – co to jest za kierunek?

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw nasza szkoła oferuje Ci kierunek technika ekonomisty. Podczas nauki poznasz zasady: organizacji pracy biura firmy, obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości, pracy działu kadr i płac, obsługi specjalistycznych programów księgowo-finansowych, kadrowo-płacowych oraz magazynowo-sprzedażowych, marketingu, samodzielnego wykonania zadań w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych
 • tworzenia biznesplanów
 • dokonywania analiz ekonomicznych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych
 • obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz: doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk w bankach, przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach finansowych i urzędach, możliwość posługiwania się dwoma językami obcymi w kontaktach z kontrahentami, umiejętność redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, umiejętność wypełniania dokumentów w działalności finansowo- księgowej, magazynowej i sprzedażowej, płacowo-kadrowej, dokumentów podatkowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzętu biurowego, urządzeń bankowych

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Będziesz się uczył zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i ekonomicznych, takich jak m.in.: podstawy ekonomii i statystyki, prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, elementy prawa,  systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej.

Gdzie pojadę na wycieczkę zawodową?

Jednym z elementów kształcenia są wycieczki programowe. Organizujemy wycieczki do banków, firm i zakładów produkcyjnych, na wyższe uczelnie. Uczestniczymy w wykładach tematycznych, w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, urzędu skarbowego i  właścicielami firm.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyki zawodowe odbywają się w III i IV klasie – w wymiarze 140 godzin każda (czyli po 4 tygodnie). W przypadku problemów ze znalezieniem miejsca odbywania praktyki oczywiście możesz liczyć na naszą pomoc.

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

W zawodzie technik ekonomista przewidziane są 2 kwalifikacje: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Egzaminy zawodowe odbywają się w IV i w połowie V klasy. Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy: niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języka angielskiego zawodowego, które zapoznają Ciebie z terminologią związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych, w działach marketingu, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zatrudnienia, wynagrodzeń, księgowości, sprzedaży produktów, planowania produkcji, sprawozdawczości finansowej, w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami oraz instytucjach prowadzących badaniach rynku.

Możesz pracować jako: ekonomista, menedżer, wirtualny finansista, księgowy, specjalista w wydziałach nadzoru finansowego, specjalista ds. budżetowania, doradca finansowo – ubezpieczeniowy, specjalista d/s bankowości i kredytów, pracownik sekretariatu, doradca inwestycyjny i podatkowy, asystent dyrektora, asystent d/s administracji. Możesz również otworzyć własną firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe czy ubezpieczeniowe.

Absolwenci tego kierunku poszukiwani są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, sprzedaży, logistyki, prowadzenia działalności gospodarczej i marketingu.

Technik ekonomista może podejmować pracę w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • biurach rachunkowych i urzędach skarbowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • firmach usługowych i handlowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Kończąc naukę w zawodzie technik ekonomista jesteś przygotowany, aby kontynuować edukację na uczelni wyższej na kierunkach: ekonomia menedżerska, gospodarka i administracja publiczna, handel zagraniczny, transport i logistyka, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, informatyka ekonomiczna, bankowość i finanse, towaroznawstwo, przedsiębiorczość i inwestycje, finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Więcej szczegółów

E-mail

sekretariat@zsech.edu.pl