Technik ekonomista

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Początek

Koniec

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

 

Technik ekonomista – co to jest za kierunek?

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw nasza szkoła oferuje Ci kierunek technika ekonomisty. Podczas nauki poznasz zasady: organizacji pracy biura firmy, obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości, pracy działu kadr i płac, obsługi specjalistycznych programów księgowo-finansowych, kadrowo-płacowych oraz magazynowo-sprzedażowych, marketingu, samodzielnego wykonania zadań w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
 • prowadzenia spraw kadrowo – płacowych
 • tworzenia biznesplanów
 • dokonywania analiz ekonomicznych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych
 • obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej

Po ukończeniu tego kierunku uzyskasz: doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk w bankach, przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach finansowych i urzędach, możliwość posługiwania się dwoma językami obcymi w kontaktach z kontrahentami, umiejętność redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym, umiejętność wypełniania dokumentów w działalności finansowo- księgowej, magazynowej i sprzedażowej, płacowo-kadrowej, dokumentów podatkowych, obsługi kasy fiskalnej i sprzętu biurowego, urządzeń bankowych

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Będziesz się uczył zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i ekonomicznych, takich jak m.in.: podstawy ekonomii i statystyki, prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, elementy prawa,  systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej.

Gdzie pojadę na wycieczkę zawodową?

Jednym z elementów kształcenia są wycieczki programowe. Organizujemy wycieczki do banków, firm i zakładów produkcyjnych, na wyższe uczelnie. Uczestniczymy w wykładach tematycznych, w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, urzędu skarbowego i  właścicielami firm.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyki zawodowe odbywają się w III i IV klasie – w wymiarze 140 godzin każda (czyli po 4 tygodnie). W przypadku problemów ze znalezieniem miejsca odbywania praktyki oczywiście możesz liczyć na naszą pomoc.

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

W zawodzie technik ekonomista przewidziane są 2 kwalifikacje: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Egzaminy zawodowe odbywają się w IV i w połowie V klasy. Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy: niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języka angielskiego zawodowego, które zapoznają Ciebie z terminologią związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych, w działach marketingu, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, zatrudnienia, wynagrodzeń, księgowości, sprzedaży produktów, planowania produkcji, sprawozdawczości finansowej, w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami oraz instytucjach prowadzących badaniach rynku.

Możesz pracować jako: ekonomista, menedżer, wirtualny finansista, księgowy, specjalista w wydziałach nadzoru finansowego, specjalista ds. budżetowania, doradca finansowo – ubezpieczeniowy, specjalista d/s bankowości i kredytów, pracownik sekretariatu, doradca inwestycyjny i podatkowy, asystent dyrektora, asystent d/s administracji. Możesz również otworzyć własną firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe czy ubezpieczeniowe.

Absolwenci tego kierunku poszukiwani są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, sprzedaży, logistyki, prowadzenia działalności gospodarczej i marketingu.

Technik ekonomista może podejmować pracę w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • biurach rachunkowych i urzędach skarbowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • firmach usługowych i handlowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Kończąc naukę w zawodzie technik ekonomista jesteś przygotowany, aby kontynuować edukację na uczelni wyższej na kierunkach: ekonomia menedżerska, gospodarka i administracja publiczna, handel zagraniczny, transport i logistyka, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, informatyka ekonomiczna, bankowość i finanse, towaroznawstwo, przedsiębiorczość i inwestycje, finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

sekretariat@zsech.edu.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress