Technik handlowiec

Jeśli chcesz zostać specjalistą ds. marketingu i sprzedaży i jednocześnie sprostać oczekiwaniom rynku pracy, nasza szkoła oferuje Ci kierunek technika handlowca. W trakcie 4-letniej edukacji przygotowujesz się do zdania matury oraz uzyskania dwóch kwalifikacji: A.18 „Prowadzenie sprzedaży” oraz A.22 „Prowadzenie działalności handlowej”.

Początek

1 kwietnia 2018 - 00:00

Koniec

31 sierpnia 2018 - 00:00

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

Technik handlowiec – co to jest za kierunek?

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu czy kontroli handlowej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zawód ten ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Zajęcia i praktyki nauczą Cię: przygotowywania ofert dla wymagających klientów, telefonicznej i mailowej obsługi klienta, kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego, akwizycji towarów i ich ewidencji, posługiwania się językiem obcym zawodowym; tego, jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy, entuzjazmu i zamiłowania do podróży handlowych, inicjatywy, dokładności, rzetelności, sumienności, pracy w e-marketingu.

Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Będziesz się uczył zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, takich jak: towar jako przedmiot handlu, organizacja i techniki sprzedaży, obsługa klientów, marketing w działalności handlowej, przedsiębiorca w handlu, język obcy w działalności handlowej, sprzedaż towarów, symulacyjna firma handlowa.

Gdzie pojadę na wycieczkę zawodową?

Jednym z elementów kształcenia są wycieczki programowe. Organizujemy wycieczki do banków i centrów handlowych. Uczestniczymy w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, z właścicielami firm.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe w jednostkach administracyjnych i handlowych, w działach handlowo-marketingowych.

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

Egzaminy odbywają się kolejno:

Kwalifikacja A.18 „Prowadzenie sprzedaży” – pod koniec klasy III.

Kwalifikacja A.22 „Prowadzenie działalności handlowej” – w połowie klasy IV.

Po zdaniu egzaminów z obu kwalifikacji uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

MOŻESZ WIĘCEJ!

Po ukończeniu szkoły, uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji A.21 „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec, możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa. Nie musisz więc uczęszczać do szkoły, aby uzyskać drugi zawód!

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy językami: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języków obcych „zawodowych”, wdrażających w terminologię związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Mówi się powszechnie, że handlowiec zawsze znajdzie pracę. Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec jesteś przygotowany, aby kontynuować edukację na uczelni wyższej na kierunkach: ekonomia menedżerska, gospodarka i administracja publiczna, handel zagraniczny, transport i logistyka, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, informatyka ekonomiczna, bankowość i finanse, towaroznawstwo, przedsiębiorczość i inwestycje, finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkim.

/MT, PS/

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

zsech@poczta.onet.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress