Technik eksploatacji portów i terminali

Trudno nie zauważyć możliwości, jakie stwarza położenie naszego powiatu – dokładnie pośrodku dwóch wielkich miast – Krakowa i Katowic, stanowiących centra podróżnicze i przeładunkowe (lotniska, dworce kolejowe, firmy transportowe, logistyczne i spedycyjne). Co więcej, branża transportowo-logistyczna w naszym kraju rozwija się, powstają nowe terminale i porty.

Początek

Koniec

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

Technik eksploatacji portów i terminali – co to jest za kierunek?

To zawód składający się z dwóch kwalifikacji, różniący się od innych zawodów tym, że obejmują one zasadniczo dwie odrębne dziedziny wiedzy.

Pierwsza kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem. Czyli rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie różnego rodzaju, ale również kurorty i miejsca wypoczynku). Uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą. Wiele miejsca poświęcone jest na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych.

Druga kwalifikacja SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu. Kwalifikacja ta poświęca wiele czasu na poznanie środków transportowych, ich wydajności i możliwości. Podczas procesu edukacji poznaje się dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów, przedstawiane są w szerokim zakresie procesy spedytorskie i logistyczne oparte o wykorzystanie programów komputerowych.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Przedmioty które są przewidziane w cyklu nauczania to między innymi: podstawy eksploatacji portów i terminali, wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach, prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach, organizowanie obsługi ładunków.

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Uczeń wybierający ten kierunek, może uczestniczyć w wycieczkach zawodowych na lotniska w podkrakowskich Balicach oraz podkatowickich Pyrzowicach, ale również na lotnisko w Rzeszowie, dworce kolejowe w Krakowie, jak również mniejsze dworce, które stanowią elementy infrastruktury kolejowej oraz do portów morskich /Gdańsk/.

Kolejny etap kształcenia praktycznego to wyjazdy zawodoznawcze do centów logistycznych i miejsc, gdzie prowadzony jest proces związany z transportem ładunków, magazynów i firm spedycyjnych. Organizowane są również wyjazdy do producentów opakowań i jednostek ładunkowych. Wizytuje się także zakłady związane z produkcją, eksploatacją i serwisowaniem pojazdów transportu bliskiego i dalekiego.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyki odbywają się w klasach III i IV i trwają każdorazowo 4 tygodnie (140 h każda).

Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych, począwszy od lotnisk i dworców kolejowych po firmy spedycyjne i logistyczne. Najczęściej wybieranymi miejscami praktyk są: port lotniczy Balice, port lotniczy Katowice, firmy handlingowe operujące na lotniskach, dworzec kolejowy Kraków, dworce autobusowe, firmy z zakresu transportu drogowego i lotniczego, centra logistyczne. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć na naszą pomoc!

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

Egzaminy odbywają się kolejno: kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach” pod koniec klasy III. Kwalifikacja SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach w połowie klasy V.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy: niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języka angielskiego zawodowego, które pozwolą Ci poznać specjalistyczne słownictwo.

Gdzie potem znajdę pracę?

Po ukończeniu pięcioletniego technikum absolwent ma możliwości podjęcia pracy w firmach prowadzących bardzo rozmaitą działalność. Zdobycie pierwszej kwalifikacji pozwala na podjęcie pracy przy szeroko rozumianej obsłudze pasażera, związanej z umiejętnościami pracy z ludźmi czy komunikowania się w językach obcych. Takie umiejętności pozwalają na poszukiwanie pracy w wielu miejscach, ale przede wszystkim na lotniskach, które od kilku lat notują stabilne wzrosty ilości obsłużonych pasażerów i rozwijając się, generują coraz większą ilość miejsc pracy.

Analiza rynku pracy pozwala również z optymizmem patrzeć na absolwentów, którzy posiadają ukończoną drugą kwalifikację, związaną z przeładunkiem i obsługą towarów. Dla nich jest wiele miejsc pracy w centrach logistycznych, magazynach i firmach spedycyjnych, których w naszej okolicy nie brakuje. A przecież ciągle powstają nowe, co świadczy o bardzo dużym potencjale tego sektora gospodarki.

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

sekretariat@zsech.edu.pl