Technik eksploatacji portów i terminali

Trudno nie zauważyć możliwości, jakie stwarza położenie naszego powiatu – dokładnie pośrodku dwóch wielkich miast – Krakowa i Katowic, stanowiących centra podróżnicze i przeładunkowe (lotniska, dworce kolejowe, firmy transportowe, logistyczne i spedycyjne). Co więcej, branża transportowo-logistyczna w naszym kraju rozwija się, powstają nowe terminale i porty.

Początek

1 kwietnia 2018 - 00:00

Koniec

31 sierpnia 2018 - 00:00

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

Technik eksploatacji portów i terminali – co to jest za kierunek?

To zawód składający się z dwóch kwalifikacji, różniący się od innych zawodów tym, że obejmują one zasadniczo dwie odrębne dziedziny wiedzy.

Pierwsza kwalifikacja przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem. Czyli rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie różnego rodzaju, ale również kurorty i miejsca wypoczynku). Uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą. Wiele miejsca poświęcone jest na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych.

Druga kwalifikacja to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu. Kwalifikacja ta poświęca wiele czasu na poznanie środków transportowych, ich wydajności i możliwości. Podczas procesu edukacji poznaje się dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów, przedstawiane są w szerokim zakresie procesy spedytorskie i logistyczne oparte o wykorzystanie programów komputerowych.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Przedmioty które są przewidziane w cyklu nauczania to między innymi: podróżni w portach i terminalach, podstawy organizacji portów i terminali, transport w portach i terminalach, procesy magazynowe w portach i terminalach, język angielski w eksploatacji portów i terminali, obsługa podróżnych w portach i terminalach, obsługa magazynów, eksploatacja środków transportu.

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Uczeń wybierający ten kierunek, może uczestniczyć w wycieczkach zawodowych na lotniska w podkrakowskich Balicach oraz podkatowickich Pyrzowicach, ale również na lotnisko w Rzeszowie, dworce kolejowe w Krakowie, jak również mniejsze dworce, które stanowią elementy infrastruktury kolejowej oraz do portów morskich /Gdańsk/.

Kolejny etap kształcenia praktycznego to wyjazdy zawodoznawcze do centów logistycznych (Goodman Modlniczka) i miejsc, gdzie prowadzony jest proces związany z transportem ładunków, magazynów i firm spedycyjnych. Organizowane są również wyjazdy do producentów opakowań i jednostek ładunkowych. Wizytuje się także zakłady związane z produkcją, eksploatacją i serwisowaniem pojazdów transportu bliskiego i dalekiego.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyki odbywają się w klasie III w wymiarze 160 godzin tj. trwają 4 tygodnie.

Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych, począwszy od lotnisk i dworców kolejowych po firmy spedycyjne i logistyczne. Najczęściej wybieranymi miejscami praktyk są: port lotniczy Balice, port lotniczy Katowice, firmy handlingowe operujące na lotniskach, dworzec kolejowy Kraków, dworce autobusowe, firmy z zakresu transportu drogowego i lotniczego, centra logistyczne.

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć na naszą pomoc!

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

Egzaminy odbywają się kolejno:

Kwalifikacja A.33 „Obsługa podróżnych w portach i terminalach” pod koniec klasy II.

Kwalifikacja A.34 „Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach” w połowie klasy IV.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języków obcych „zawodowych”, wdrażających w terminologię związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Po ukończeniu czteroletniego technikum absolwent ma możliwości podjęcia pracy w firmach prowadzących bardzo rozmaitą działalność. Zdobycie pierwszej kwalifikacji pozwala na podjęcie pracy przy szeroko rozumianej obsłudze pasażera, związanej z umiejętnościami pracy z ludźmi czy komunikowania się w językach obcych. Takie umiejętności pozwalają na poszukiwanie pracy w wielu miejscach, ale przede wszystkim na lotniskach, które od kilku lat notują stabilne wzrosty ilości obsłużonych pasażerów i rozwijając się, generują coraz większą ilość miejsc pracy.

Analiza rynku pracy pozwala również z optymizmem patrzeć na absolwentów, którzy posiadają ukończoną drugą kwalifikację, związaną z przeładunkiem i obsługą towarów. Dla nich jest wiele miejsc pracy w centrach logistycznych, magazynach i firmach spedycyjnych, których w naszej okolicy nie brakuje. A przecież ciągle powstają nowe, co świadczy o bardzo dużym potencjale tego sektora gospodarki.

/BG, PS/

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

zsech@poczta.onet.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress