Technik organizacji turystyki

Turystyka w Polsce, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, to dziedzina dynamicznie się rozwijająca. Stale wzrasta liczba Polaków, którzy pragną podróżować i zwiedzać. Jednocześnie przybywa cudzoziemców chcących poznawać piękne polskie krajobrazy i ważne historycznie miejsca. Jeżeli lubisz podróżować, nawiązywanie kontaktów międzyludzkich nie sprawia Ci problemów i z turystyką chcesz związać swoje życie zawodowe, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Początek

Koniec

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

Technik organizacji turystyki – co to jest za kierunek?                    

W trakcie nauki tego zawodu możesz zdobyć dwie kwalifikacje.

Pierwsza z nich – „Przygotowanie imprez i usług turystycznych” – przygotowuje do pracy w biurze podróży w charakterze referenta, czyli rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych oraz organizowania działalności turystycznej, organizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych. Przygotowuje również do pracy w charakterze pilota wycieczek.

Druga kwalifikacja – „Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych” -przygotowuje do prowadzenia informacji turystycznej oraz promocji turystyki poprzez zdobywanie umiejętności tworzenia i aktualizowania bazy danych informacji turystycznej, umiejętności rezerwacji usług turystycznych, korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Przedmioty które są przewidziane w 5-letnim cyklu nauczania to między innymi: podstawy turystyki, marketing usług turystycznych, geografia turystyczna, organizowanie imprez i usług turystycznych, obsługa turystyczna, informacja turystyczna, obsługa informatyczna w turystyce.

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Uczeń wybierający ten kierunek może uczestniczyć w wycieczkach zawodowych na targi turystyczne krajowe i międzynarodowe, w różnego rodzaju wycieczkach krajowych i zagranicznych czy imprezach turystycznych np. rajdach, festynach oraz w krajowych i zagranicznych wyjazdach zawodoznawczych. Ucząc się w naszej szkole, spotkasz się z pracującymi w tym zawodzie przewodnikami i pilotami wycieczek, a także będziesz mógł przystąpić do Szkolnego Koła Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyki zawodowe odbywają się w klasie III i IV w wymiarze 140 godzin tj. trwają po 4 tygodnie.

Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych, począwszy od biur podróży, agencji turystycznych, punktów informacji turystycznej, a skończywszy na organizacjach turystycznych tj. Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Towarzystwie Tatrzańskim czy w punktach informacji turystycznej lotnisk i hoteli. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć na naszą pomoc!

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

Egzaminy odbywają się kolejno:

Kwalifikacja HGT.07. „Przygotowanie imprez i usług turystycznych” – pod koniec klasy III.

Kwalifikacja HGT.08. „Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych” – w połowie klasy V.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języków angielskiego zawodowego, wdrażających w terminologię związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Po ukończeniu pięcioletniego technikum, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w firmach turystycznych prowadzących rozmaitą działalność. Zdobyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wielu miejscach w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego, przede wszystkim w biurach podróży, agencjach turystycznych, punktach informacji turystycznej, lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych, w obiektach turystycznych przy organizacji imprez turystycznych oraz jako pilot wycieczek.

Uzyskana wiedza ułatwi Ci studiowanie kierunków związanych z turystyką na wyższych uczelniach (m. in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej).

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

sekretariat@zsech.edu.pl