Technik żywienia i usług gastronomicznych

Rynek usług gastronomicznych stale się rozwija, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość restauracji, hotelów czy kawiarni jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich. Co więcej coraz chętniej spożywamy gotowe dania, a organizację przyjęć oddajemy w ręce fachowców. Dlatego miejsc pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych nie zabraknie.

Początek

Koniec

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych – co to za kierunek?

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i prawidłowej obsługi konsumenta.

W zawodzie wyróżniamy 2 kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. Uczniowie uczą się sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Program nauczania obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, także przedmioty zawodowe takie jak m.in.: podstawy żywienia i gastronomii, wyposażenie techniczne w gastronomii, zasady żywienia, obsługa gościa, pracownia gastronomiczna, przygotowanie i wydawanie dań, barista.

Pamiętaj! Wybierając naukę w naszej szkole, otrzymujesz dwie profesjonalnie wyposażone pracownie gastronomiczne, w pełni przygotowane do przeprowadzania w nich egzaminów zawodowych!

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Uczeń wybierający ten kierunek, może uczestniczyć w wycieczkach zawodowych do restauracji, hoteli, zakładów produkcyjnych. Może brać udział w stażach zawodoznawczych w Polsce i zagranicznych.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyki odbywają się w klasie III i IV w wymiarze 140 godzin każda (tj. po 4 tygodnie).

Uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych w restauracjach, hotelach, pensjonatach. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć na naszą pomoc!

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

Egzaminy odbywają się kolejno:

Kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań – pod koniec III klasy.

Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w połowie V klasy.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy językami: niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języka angielskiego zawodowego, które zapoznają Ciebie z terminologią związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelach, zakładach gastronomicznych, firmach zajmujących się cateringiem i obsługą gastronomiczną imprez okolicznościowych, a także w zakładach gastronomicznych zamkniętych jak: stołówki szpitalne i szkolne, w sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podwyższać kwalifikacje zawodowe, kontynuując naukę w szkołach wyższych np. na kierunku technologia żywności.

/DS, PS/

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

sekretariat@zsech.edu.pl