Technik analityk

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zyskujesz możliwość uczenia się w najlepiej wyposażonym laboratorium chemicznym w naszej okolicy. Będziesz uczestniczył w wycieczkach zawodowych m. in. do: Zakładów Chemicznych w Alwerni, Kopalni „Janina” w Libiążu, Elektrowni „Siersza”, oczyszczalni ścieków w Chrzanowie, Rafinerii Ropy Naftowej w Trzebini, Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Początek

1 kwietnia 2018 - 07:00

Koniec

31 sierpnia 2018 - 11:00

Adres

Głogowa 12, Trzebinia   Zobacz na mapie

Kategoria

Technikum

Technik analityk – co to za kierunek?

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do egzaminu maturalnego, będziesz uczęszczał na przedmioty zawodowe, takie jak: organizacja pracy w laboratorium analitycznym, podstawy technik laboratoryjnych, podstawy chemii analitycznej, materiałoznawstwo, badania bioanalityczne i środowiskowe, działalność gospodarcza w branży chemicznej, język obcy w praktyce laboratoryjnej, techniki laboratoryjne (zajęcia praktyczne), analityka chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityka (zajęcia praktyczne).

I pamiętaj! Wybierając naszą szkołę, dajesz sobie szansę na zdobywanie wiedzy w najlepiej wyposażonym laboratorium chemicznym w okolicy!

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Podczas nauki odwiedzisz m.in.: Zakłady Chemiczne w Alwerni, Kopalnię „Janina” w Libiążu, Elektrownię „Siersza”, Oczyszczalnię Ścieków w Chrzanowie, Rafinerię Ropy Naftowej w Trzebini, Tauron-Wytwarzanie w Jaworznie, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Państwową Akademię Nauk w Krakowie, Instytut Fizyki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyka zawodowa jest przewidziana dwukrotnie: 2 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej.

Miejscem praktyki może być każdy rodzaj laboratorium, a jak widzisz w punkcie dotyczącym wycieczek, miejsc takich w naszej okolicy nie brakuje.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy językami: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języków obcych „zawodowych”, wdrażających w terminologię związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Technik analityk może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego: petrochemicznym, sodowym, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.), gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).

Zdobyta wiedza ułatwi Ci studia na nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy kierunkach: chemia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, farmacja, analityka medyczna.

/AM, PS/

 

 

Więcej szczegółów

Telefon

32 61 21 185

E-mail

zsech@poczta.onet.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress