Aktualności

gru
18

Odeszła od nas na zawsze…

Wspaniała, dobra, ciepła, przyjaźnie nastawiona do uczniów, wrażliwa na ludzkie nieszczęścia i  potrzeby, nigdy nie odmawiająca pomocy nikomu… To nasza Kasia. Nazywana przez nas „Kasią z sekretariatu” a przez młodzież „Panią Kasią”. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach. Uśmiechnięta, życzliwa, kochana… Nasza Kasia

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
gru
17

Zmiany w egzaminie maturalnym przeprowadzanym w 2021 r.

Egzamin maturalny przeprowadza się na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. 2. Egzamin maturalny składa się tylko z części pisemnej. 3. Nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej. Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
gru
15

Wykaz materiałów i przyborów – Egzamin zawodowy styczeń-luty 2021

Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń-luty 2021r. W CZĘŚCI PISEMNEJ Długopis z czarnym tuszem Kalkulator prosty W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ Długopis z czarnym tuszem oraz: l.p. kwalifikacja nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin 1. A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 2. […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
gru
09

UWAGA! Harmonogram egzaminów zawodowych – STYCZEŃ 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów zawodowych – styczeń 2021 r. Pobierz plik:

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
gru
09

„Zagrożenia w świecie wirtualnym” spotkanie klas pierwszych – 7 grudnia 2020 r.

O niebezpieczeństwach czyhających w świecie wirtualnym i o zagrożeniach uzależnieniem od socjal mediów trochę inaczej, ale bardzo profesjonalnie – czyli o spotkaniu uczniów klas 1 z edukatorem medialnym – Panią Katarzyną Kudybą z Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator” z Krakowa. W dniu 7 grudnia uczniowie klas 1 wzięli udział w warsztatach online na temat bezpiecznego korzystania […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
gru
07

Praktyki zawodowe: LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini podpisał umowę o współpracy z LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o. Firmy zobowiązują się do pełnego wsparcia działań umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do obecnych potrzebw branży lotniczej w Polsce. Wsparcie to, realizowane poprzez kontakt ze specjalistami, będzie obejmowało młodzież pragnącą zdobyć wiedzę i umiejętności do podjęcia […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
gru
04

Podsumowanie konkursu „Manager Roku”

Przez 2 tygodnie uczennice naszej szkoły z klasy 2EG, Aleksandra Zaczyk, Klaudia Kosek oraz Natalia Kopciuch dzielnie walczyły o tytuł Managera Roku. Brawa dla nich za zaangażowanie i determinację w prowadzeniu firmy on-line. „ Miałyśmy za zadanie prowadzić salon fryzjerki. Należało odpowiednio poprowadzić biznes, aby działalność miała jak najwyższy wynik ekonomiczny. Nie jest to łatwe […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
gru
02

Ferie zimowe – 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
lis
30

Szkolny konkurs świąteczny „Moje świąteczne dzieło z piernika”

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym szkolnym świątecznym konkursie „Moje świąteczne dzieło z piernika”, konkurs skierowany jest do uczniów klas gastronomicznych. Celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników oraz umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej. Aby móc uczestniczyć w tym wydarzeniu trzeba zapoznać się z regulaminem dostępnym pod linkiem: TUTAJ , wysłać […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
lis
24

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini jako jedna ze 120 szkół w Polsce, jedna z 10 szkół w Małopolsce i jedyna szkoła w Powiecie Chrzanowskim otrzymała wsparcie nauczania zdalnego od Państwowego Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w postaci tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu.  Sprzęt komputerowy nazywany […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły