Aktualności

wrz
23

Harmonogram spotkań z wychowawcami 24.09.2020 klas: II, III i I Ż

24 września 2020 r. (czwartek) odbędą się zebrania rodziców uczniów klas drugich i trzecich oraz 1Ż wg następującego harmonogramu:– godz. 16.30: sala 55 – rodzice uczniów klasy 2A, 3D, 3EH – spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych,– godz. 17.15: spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg wykazu,– godz. 18.00: sala 55 zebranie przedstawicieli rad oddziałowych. […]

Szczegóły
wrz
23

Procedury postępowania dla osób dotkniętych cyberprzemocą

Ustalenie okoliczności zdarzenia Zgłaszanie wypadków cyberprzemocy odbywa się według zasady: Uczeń (ofiara cyberprzemocy) lub świadek cyberprzemocy informuje wychowawcę klasy lub w razie jego nieobecności pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły o wystąpieniu tego zjawiska. Pedagog szkolny wraz z dyrektor szkoły dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze kroki w postępowaniu. Ustalają okoliczności i możliwych świadków zdarzenia. Przeprowadzają […]

Szczegóły
wrz
17

Uwaga! Rodzice uczniów klasy 1Ż – zebranie przeniesione na 24.09.2020 r.

Zebranie klasy 1Ż przeniesione na 24.09.2020 r. na godzinę 17:15.

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
wrz
15

Zebrania z rodzicami klasy 1Ż, drugich i trzecich w dniu 24 września 2020 r. (czwartek)

24 września 2020 r. (czwartek) odbędą się zebrania Rodziców uczniówklas drugich i trzecich wg następującego harmonogramu: – godz. 16.30: sala 55 – Rodzice uczniów klasy drugiej (2 A) i trzecich (3D, 3EH) – spotkanie dotyczące procedur przeprowadzania egzaminów zawodowych, – godz. 17.15: spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg wykazu, – godz. 18.00: sala 55 […]

Szczegóły
wrz
15

Zebrania z rodzicami klas pierwszych, czwartych i 3G w dniu 17 września 2020 r. (czwartek)

17 września 2020 r. (czwartek) odbędą się zebrania Rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych oraz klasy 3G wg następującego harmonogramu KLASY PIERWSZE – godz. 16.30: hala sportowa przy ZSECh – spotkanie z Dyrektorem szkoły,– godz. 17.15: spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych wg wykazu, KLASY CZWARTE i 3G – godz. 16.30: spotkania z wychowawcami w […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
wrz
09
wrz
04

Skrócone lekcje – 8 września 2020

8 września 2020 r. (wtorek) z powodu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej lekcje zostają skrócone i odbędą się wg następującego porządku: 7.30 – 8.00 8.05 – 8.35 8.40 – 9.10 9.15 – 9.45 9.55 – 10.25 10.30 – 11.00 11.05 – 11.35 11.40 – 12.10 12.15 – 12.45 12.50 – 13.35 13.40 – 14.25 14.30 […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
wrz
01

Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę

Za wcześnie… W miniony piątek po raz pierwszy po półrocznym zdalnym funkcjonowaniu zebrała się Rada Pedagogiczna. Chwila była zaiste szczególna – bynajmniej nie z powodu tej kilkumiesięcznej przerwy czy szalejącej epidemii. Oto przyszło nam pożegnać odchodzących na emeryturę wieloletnich pracowników ZSE-Ch: panią Teresę Ślusarczyk, panią Krystynę Mateję, pana Józefa Bisa i panią Barbarę Matras – […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły

Procedury związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja szkoły informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie przewiduje rozpoczęcia nauki w formie zdalnego nauczania. Zajęcia prowadzone będą tradycyjnym systemem klasowo-lekcyjnym w  reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi MEN, MZ i GIS.W załączeniu procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomiczno- Chemicznych w Trzebini w czasie epidemii SARS-CoV-2. Dyrekcja Szkoły PLIK DO POBRANIA

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły
sie
28

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Klasy III i IV godzina 9:00 Imię i Nazwisko wychowawcy Klasa Numer sali Izabela Fila 3S 31 (parter) Iwona Błaszczyk 3SP 63 (II piętro) Ewa Starczynowska 3PP 47 (I piętro) Ewelina Sawicka 3D 65 (II piętro) Ewelina Pałka 3G 68 (II piętr0) Marzena Gruca 3EH 58 (I piętro) Paweł Siejka 4P 76 (II piętro) Bogdan […]

By admin | Z życia szkoły
Szczegóły